آزمایشگاه نمک و کنترل کیفیت نمک

متاسفانه یکی از مشکلات بزرگ صنعت نمک های صنعتی و دانه بندی  و معدن نمک درکشور درگذشته سنتی بودن و عدم   رعایت  قوانین و اصول مشتری مداری و ...بوده است تا جای که درگذشته  خیلی ازمواقع اتفاق افتاده بود تولیدکننده ای حتی طی 10سال یک بار بیشتر نمک معدن یا تولیدی کارخانه خود را آنالیز نکرده و اطلاع دقیقی از  خلوصیت نمک و ...نداشته و فقط همگی برابر و جالب است عین یکدیگر ادعای نمک باخلوصیت 99 درصد و 98 درصد را  میکنند.

اما واقعیت چیز دیگری و متفاوت تر ازاین ادعا ها بوده و هست  که در  زیر این مطلب تحت عنوان توضیحات  بعضا بعرض میرسد.

شرکت نمک پاینده اولین  مجموعه بزرگ تامین کننده نمک های دانه بندی درمنطقه بوده است که عملا صنعت نمک را به صورت حرفه ای  بهبازار معرفی کرد و محصولات  نمک های دانه بندی و کلوخه نمک از معادن نمک  را توسط معتبرترین آزمایشگاهای همکار استاندارد مورد آنالیز و ازمایش دوره ای قرار داده است و برابر قراردادهی تنظیم شده به صورت ثابت  هر ماه 5 مرحله نمونه برداری و آنالیز انجام میشده است  اما مسئولین ومدیران مجموعه نمک پاینده باتوجه  احساس نیاز و حساسیت موضوع خود اقدام به تاسیس و تجهیز آزمایشگاهی کاملا تخصصی در زمینه نمک طی دومرحله نموده اند.

•    مرحله اول : تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه دانه بندی نمک شرکت نمک پاینده در 14تیر 1389

ازآنجای که در  نمک های دانه بندی مهمترین و بالاترین   پارامتر مهم تعیین کنند   دانه بندی و همسانی دانه ها پراکندگی دانه بندی بوده و مشخص کردن و اعلام آن برای مشتریان از اهمیت بالای برخوردار میباشد و باتوجه به اینکه این  دانه بندی نمک درطول روز گاها طی فرایند تولید  تغیرات زیادی میکند لذا  شرکت نمک پاینده اولویت آزمایشگاه را تجهیز و تعیین دانه بندی محصول قرارداد

و درحال حاظر محصولات  نمک پاینده درطول فرایند تولید و بسته بندی و بارگیری  به دفعات توسط پرسنل مربوطه مورد تست و آزمایش دانه بندی قرار میگیرند   وامروزه  دقیقترین  نتایج دانه بندی محصول نمک بدون هیچ گونه خطا ویا ظریب اشتباهی تعین و درشناسنامه محصول برای مشتریان نمک پاینده ثبت و تسلیم میگردد.

•    مرحله دوم : تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه شیمیای  جهت مشخص کردن  7 پارامتر مهم و  تاثیر گذار  در کیفیت نمک  از قبیل  خلوصیت NACL- میزان رطوبت-میزان کلسیم و منیزیم-میزان سولفات- میزان مواد نامحلول درآب  بوده است که در فروردین 1393  تاسیس و  بهره برداری  از آن اغاز شد

البته  باتوجه به استانداردهای تدوین شده و تجربه بالای متخصین   معمولا نیازی به تست شیمیای و تعین پارامترهای  موجود در نمک به صورت روزانه نیست اولا رگه های موجود درمعدن  معمولا ثابت و حداکثر ماهیانه باید دوبار تا 5بار مورد تست قرارگیرد ولیکن  باتوجه به بررسی های بعمل آمده توسط شرکت نمک پاینده   به منظور بالابردن ظزیب  اطمینان از سلامت و کیفیت  محصولات لذا  درهر هفته دومرحله تست و نمونه برداری ازمحصولات انجام شده و ازمایش  اولیه شامل مشخص کردن میزان سولفات و نامحلول درآب و  خلوصیت نمک  انجام میشود  اما در طول هر ماه سه مرحله نیز نمونه برداری کامل و تست و آنالیز کامل مواد انجام میگردد.

شرکت نمک پاینده به واسطه دراختیار داشتن این تجهیزات اولین مجموعه نمک بوده که بهمراه تمام محصولات خود شناسنامه ای دقیق شامل آنالیز کامل دانه بندی محصول و  آنالیز شیمیای محصول تقدیم مشتری میکند.

توضیحات  کیفیتی و عمومی درخصوص کیفیت نمک

عملا کلوخه سنگ نمک یا همان نمک های کوهی درمنطقه شهرستان گرمسار و البته تمام کشور بااین توضیح که معمولا ودراکثر موارد  خلوصیت و کیفیت نمک های کوهی منطقه شهرستان گرمسار به مراتب بالاتر از سایر مناطق کشور  بوده و حتی  یک دست بودن سفید بودن خالی از رگه های باطله و سیمانی و گچی بودن  و  نداشتن رطوبت  ازجمله شاخصهای  بسیار مهم و تفاوت نمک های کوهی منطقه گرمسار میباشد.

ولی تجربه و آزمایشات نشان داده است که نمک های کوهی معدنی پس از استخراج از معدن درهمان حالت کلوخه سنگ نمک معمولا دربالاترین شرایط  تا 5/98 میرسند هرچند البته  وجود دارد نمک های کوهی در معادن نمک گرمسار که خلوصیت آن به 4/99 نیر رسیده است اما این موضوع بسیار کم بوده و اکثریت و بیشترین فراوانی خلوصیت در نمک های کوهی معمولا بین 97% تا 98% میباشد  و معمولا نمک زیر 97%  از نظر نمک پاینده نمک بسیار بد و نامرغوبی شناخته میشود  زیرا  درای سولفات بسیار بالا بوده است اما  نمک های بین 97 تا 98 معمولا بهترین گروه نمک بوده اند.

ازطرفی مورد مهم دیگری که به تجربه درآزمایشگاها ثابت شده است و معمولا مردم معمولی ازاین موضوع اطلاعی ندارند  سفید بودن یا سفیدتر بودن رنگ نمک نشانه بهتر بودن ویا باکیفیت تر بودن نیست  همچنین اصطلاحا کیرستال بودن یا به قول عوام  شیشه ای بودن نمک نشانه خوب بودن و خالص بودن نمک به هیچ عنوان نمیشود چراکه گاها  وبه مراتب ازکیفیت پائین تری برخوردار هستند و ازطرفی  سولفات  یا گچ یکی از پارامترهای است که معمولا کیفیت نمک را تهدید میکنند و گاها  داشتن گچ خیلی زیاد درنمک موجوب سفیدتر شدن نمک شده اما بلعکس کیفیت نمک مذکور رابه شدت پائین می آورد.

به همین دلیل  شرکت نمک پاینده توسعه میکند که قبل از خرید و تحویل نمک از  تولید کنندگان حتما از کیفیت و دانه بندی و خلوصیت آن مطلع شوید  زیرا نمک های بی کیفیت و پائین تر از میزان 97%  جز نمک های بی کیفیت و سولفات بالا بوده که در هر صنعتی از سختی گیری و صنعت حفاری و ریسندگی و دباغی و حتی اسید سازی و  دامداری و ...گرفته تا حتی   استفاده در گل حفاری   به شدت  تاثیر منفی داشته و موجبات خسارت رافراهم میکند.

ضمنا لازم به توضیح بوده که به دوگروه نمک  تحت هیچ عنوان نمیتوان آنتی کیک یا همان فروسیانید پتاسیم اضافه کرد   ولی متاسفانه بعضا از عدم اطلاع مشتریان عزیز سوء استفاده کرده و تحت عنوان نمک آنتی کیک به ایشان عرضه میکنند.

آزمایشگاه نمک
آزمایشگاه نمک
آزمایشگاه نمک
آزمایشگاه نمک
آزمایشگاه نمک
آزمایشگاه نمک
آزمایشگاه نمک
آزمایشگاه نمک

دستگاه آزمایشگاه نمک
دستگاه آزمایشگاه نمک
دستگاه آزمایشگاه نمک
دستگاه آزمایشگاه نمک
دستگاه آزمایشگاه نمک
دستگاه آزمایشگاه نمک
دستگاه آزمایشگاه نمک
دستگاه آزمایشگاه نمک
دستگاه آزمایشگاه نمک
دستگاه آزمایشگاه نمک
دستگاه آزمایشگاه نمک
دستگاه آزمایشگاه نمک