اکثر محصولات نمک در شرکت نمک پاینده در بسته بندی های 20 یا 25 – 35 یا 40 و 50 یا بیگ بگ های یک تنی بسته بندی میشود.
بیگ بگ درخصوص بارگیری و تخلیه کیسه های بزرگ یک تنی بیگ بگ الزاما از لیفتراک و یا جرثقیل میبایست استفاده شود و تحت هیچ عنوان نباید درموقع بارگیری و تخلیه در زیر بیگ بگها ایستاد زیرا احتمال پاره شدن بندهای بیگ بگ و مخصوصا درمورد بیگ بگهای 4بندیل موجود است که البته شرکت نمک پاینده از بیگ بگهای 4بند استفاده نمیکند و فقط درشرکت نمک پاینده از بیگ بگهای 8بندیل کلاف شده استاندارد استفاده میشود.

درخصوص بسته بندی های 10تا 50کیلوگرمی

معمولا این بسته بندی ها به وسیله نوار نقاله  بارگیری و تخلیه میشوند  یا برروی پالت چیده شده سپس با لیفتراک بارگیری و تخلیه میشوند

در شرکت نمک پاینده مواد اولیه بسته بندی ازجنس لمینیت دولایه میباشد ودر مورد بیگ بگ  ماده محافظ دربرابر نور خورشید  نیز به ان اضافه شده است  ولی بیشتر از حداکثر3ماه دربرابر تابش مستقیم نور خورشید قرار نگیرد  (احتمال ضعیف شدن بسته بندی و حتی پوسیدگی میباشد)

حمل  به صورت فله

درشرکت نمک پاینده   معمولا محصولات  معدنی مانند کلوخه سنگ نمک  ودر محصولات کارخانه معمولا درشت  دانه  ها  را به صورت فله و به درخواست مشتریان  عرضه میشود  .هرچند باتوجه به ماهیت نمک و رنگ آن ازطرف شرکت نمک پاینده معمولا به مشتریان خود  شفارش میشود محصول را به صورت فله خریداری نکنند
هرچند  بجز کلوخه سنگ نمک سایر محصولات را  تاکید میشود به صورت بسته بندی خریداری و حمل و نگهداری شود  ولیکن درموارد فله توسط لدر ویا بارگیری مستقیم از سیلو انجام میشود که البته  کشیدن چادر و پوشش مناسب بروی کامیون الزامی است

انبارداری، نگهداری و دپو

تنها آسیب نمک در محیط وبا گذشت زمان  مشکل جذب رطوبت و درنتیجه کلوخه شدن  ان میباشد نمک به صورت خیلی سریع رطوبت هوار را جذب میکند و این جذب رطوبت به حدی زیاد است که حتی استفاده از بسته بندی های دولایه و نایلون دار نیز نمیتواند جلوی جذب رطوبت را  به طور کامل بگیرد بلکه  میزان جذب را کاهش میدهد و مدت مقاوت را افزایش میدهد  به همین منظور  واحد فنی و کنترل کیفیت شرکت نمک پاینده رعایت موارد ذیل الزامی میداند و به مشتریان نمک پاینده سفارش میشود

  1. جهت جلوگیری از کلوخه شدن   لطفا ازبرخورد مستقیم آب و رطوبت جلوگیری شود .
  2. بهترین روش برای انبارداری و نگه داری  در انبار مسقف بوده و برروی پالت نگه داری شود ( با زمین تماس نداشته باشد )
  3. جهت دپو و نگهداری  در خصوص بیگ بگ های اتنی  بیشتر از 2 و حداکثر 3 بیگ بگ را  روی هم قرار ندهید.
  4. برای کیسه های 25 یا 35 یا 50 کیلوگرمی حداکثر به ترتیب 10 و 8 و 6 ردیف بیشتر روی هم قرار نگیرند.
  5. حتما روی بسته بندی ها را با نایلون یا برزنت کاملا بپوشانید.
  6. ازآنجای که نمک کاملا سفید بوده لذا از ورود و برخورد اجسام خارجی مانند گرد و خاک و غبار  و یا  مایعات شیمیای و رنگی  جدا خودداری شو د زیرا نمک آن را جذب کرده و تغییر رنگ داده و قابل استفاده نمیباشد مخصوصا در موارد خوراکی و صنایع غذائی ویا مواردی که از خاصیت شیمیای نمک در صنعت یا تولید قرار است استفاده شود.
  7. نمک (nacl) مشتعل نمیشود و هرگز اتش نمیگیرد اما جنس بسته بندی محصول ازانجای که لمینت بوده هرگز درمعرش اتش قرار نگیرد.

باتمام شرایط فوق لازم به توضیح است که نمک بجز موارد نمک خوراکی ید دار که البته با گذشت زمان نمک ید خود را ازدست میدهد و عملا پس از مدتی ید به میسزان صفر میرسد  ولی در سایر موارد و سایر محصولات نمک باگذشت زمان و حتی بر اثر رطوبت و کلوخه شدن خلوصیت و آنالیز شیمیائی محصول تغییری نمیکند بلکه فقط دانه بندی و رنج همسانی دانه ها ازبین رفته و کلوخه میشود و البته  اگر مجددا همان محصول کلوخه شده را  آنالیز کنیم  هیچ تغییری در انالیز شیمیای محصول حتی پس از گذشت 5 یا 10سال تغییری نمیکند به شرطی که از وردو گرد و خاک و ویا سایر مایعالت و اجسام خارجی جلوگیری شود.

 

 

با توضیحات فوق در نهایت سفارش میشود بهتراست در شرایط استاندارد  حداکثر در خصوص مناطق دارای رطوبت بالا نهایتا مصرف دوماه تا 5ماه خود را خریداری و انبار کنید و ودر سایر مناطق نیز حداکثر 6ماه تا 12 ماه مصرف مورد نیاز خود را  دپو کنید

 

بهترین شرایط استفاده برای مصرف کنندگان با لحاظ نمودن شزایط فوق و کیفیت بسته بندی و ….. 2ماه تا 3ماه پیشنهاد میشود

 

مشتریان محترم شرکت نمک پاینده درصورت تمایل میتوانند  ازطریق واحد خدمات پس از فروش نمک پاینده  درخواست نموده تا کارشناس نمک پاینده  اقدام به بازدید از انبار مشتریان نموده و سفارشات و راهکارهای مناسب را در محل انبار بررسی و اعلام نماید