نمک NBD نمک تزئینی
نمک NBD نمک تزئینی
نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک
نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک
نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک
نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک

 

محصولات نمک NBD – نمک قالبی

این گروه نمک  نمک های برش خورده .نمک قالبی.نمک اطاق نمک.نمک درمانی  و نمک های مخصوص دستگاهای دیالیز و ... میباشد
این نمکهای به صورت
1-    نمک های برش خورده .نمک قالبی  در ابعاد و اندازه های مختلف وبه درخواست مشتری  جهت ساخت اطاق نمک . نمک های تنزینی .مصارف ویژه مثل نمک مخصوص اسب ویا ....
2-    نمک های شسته شده و نیم برش  جهت استفاده های خاص مثل دستگاه دیالیز .دستگاه سختیگیر آبو ..
3-    نمک های تزئین شده چراغ خواب و ......

نام های دیگر این نوع محصول نیز به شرح زیر میباشد:

- سنگ نمک برش خورده
- سنگ نمک قالب
- قالب نمک
- آجرنمک
- آجرنمک مخصوص اطاق نمک
- آجرنمک مخصوص اطاق نمک و نمک درمانی
- اطاق نمک
- نمک درمانی
- سنگ نمک طبیعی برش خورده
- سنگ نمک طبیعی قالب شده
- قالب سنگ نمک طبیعی
- سنگ نمک شسته شده
- سنگ نمک طبیعی  شسته شده   جهت استفاده در دستگاه دیالیزخون
- سنگ نمک قالب شده (مکعب)
- کلوخه نمک طبیعی استخراج شده از معادن نمک کوهی درجه یک باحداکثر خلوص ممکن (بالای 98%)

نکته قابل توجه قبل از تهیه محصول

به علت حفاری بامته های حفاری و سپس استفاده ازمواد منفجره که به شدت سمی و خطرناک میباشند  به منظور استخراج سنگ نمک لذا  کلوخه های استخراج شده که حتی توسط لودر بارگیری و درکامیونها حمل میشوند لذا این کلوخه های نمک معمولا بهداشتی نبوده و توسط کارشناسان سفارش شده است که  درمصارف خوراکی و صنایع غذای و مصارفی که با انسان درتماس است استفاده نشود لذا کلوخه نمک را درشرکت نمک پاینده پس از جداسازی و برش و قالب شدن درآب کاملا شسته شده تا اثرات و مواد اضافه شده خارجی درمحیط و مخصوصا مواد بجامانده از مواد منفجره   ازکلوخه سنگ نمک جداشونداین عمل باعث میشود که  رنگ تیره نمک  کاملا شفاف شده و گل و لای آن جداشده ودرنهایت  تا  5/0 الی 5/1درصد خلوصیت نمک بالابرود

نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک
نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک

نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک
نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک

نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک
نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک

نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک
نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک

نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک
نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک

نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک
نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک

نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک
نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک

نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک
نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک

نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک
نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک

نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک
نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک

نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک
نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک

نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک
نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک

نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک
نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک

نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک
نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک

نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک
نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک

نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک
نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک

نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک
نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک

نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک
نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک

نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک
نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک

نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک
نمک NBD - مجسمه نمک - تندیس نمک