ایزو و استاندارد ها

ایزو و استاندارد های شرکت نمک پاینده

درگذشته این سنت در بین نمکهای صنعتی  وجود داشت که فقط نمک های خوراکی و بهداشتی میبایست استاندارد و ...داشته باشند و عملا کارخانجات صنعتی نمک نیازی به استاندارد و ایزو و ...ندارند
اما شرکت نمک پاینده برخلاف این تصور و ازآنجای که اصول مشتری محوری و حفظ کیفیت را جزء اولویتهای کاری خود میدانسته و ازطرفی به منظور ورود پررنگتر و حرفه ای به بازارهای خارجی و صادرات  اخذ استاندارد و ایزو های مربوطه را جزء برنامه کاری خود قرار داد
شرکت نمک پاینده که اولین و تنها واحد تامین کننده نمک های صنعتی نمک دانه بندی و نمک حفاری و انواع محصولات نمک  درمنطقه میباشد که مفتخر به کسب رعایت بیش از 14 ایزو واستاندارد  بین المللی و چندین گواهینامه و تندیس داخلی شده است
برخی از ایزو استانداردهای اخذشده
ISO22000
ISO14001
ISO:1002:2004
ISO:10668:2010
ISO:OHAS 18001
ISO:HACCP
ISO:9001
ISO:HSE
ISO:10004:2010

ISO:حلال 
گواهینامه مدیریت MBA
گواهینامه مدیریت برگزیده کنفرانسEMS
گواهینامه بین الملی رابطه خلاقیت مدیران با رضایت مندی مشتریان
و بیش از 15گواهینامه وتندیس و ایزو دیگر

برخی از تقدیر نامه های شرکت نمک پاینده
برخی از تقدیر نامه های شرکت نمک پاینده
برخی از تقدیر نامه های شرکت نمک پاینده
برخی از تقدیر نامه های شرکت نمک پاینده

 

ایزو ها – استاندارد ها و تقدیر نامه های شرکت نمک پاینده

استانداردهای سیستم مدیریت HSE از SWISSCERT
استانداردهای سیستم مدیریت HSE از SWISSCERT

استاندار - ایزو 9001 مدیریت کیفیت از SWISSCERT
استاندار - ایزو 9001 مدیریت کیفیت از SWISSCERT

استاندارد - ایزو 10002 مدیریت رضایت مشتری از SWISSCERT
استاندارد - ایزو 10002 مدیریت رضایت مشتری از SWISSCERT

استاندارد - ایزو 10004 مدیریت رضایت مشتری از SWISSCERT
استاندارد - ایزو 10004 مدیریت رضایت مشتری از SWISSCERT

استاندار - ایزو 10668 ارزش گذاری نام تجاری از SWISSCERT
استاندار - ایزو 10668 ارزش گذاری نام تجاری از SWISSCERT

استاندار - ایزو 140001 مدیریت سیستم زیست محیطی از SWISSCERT
استاندار - ایزو 140001 مدیریت سیستم زیست محیطی از SWISSCERT

استاندار - ایزو 16001 مدیریت سیستم های انرژی از SWISSCERT
استاندار - ایزو 16001 مدیریت سیستم های انرژی از SWISSCERT

استاندار - ایزو 18001 بهداشت حرفه ای و ایمنی از SWISSCERT
استاندار - ایزو 18001 بهداشت حرفه ای و ایمنی از SWISSCERT

استاندارد - ایزو 22000 مدیریت ایمنی مواد غذایی از SWISSCERT
استاندارد - ایزو 22000 مدیریت ایمنی مواد غذایی از SWISSCERT

استاندارد - ایزو حلال از آلیانس کانادا
استاندارد - ایزو حلال از آلیانس کانادا

استاندارد - ایزو حلال از SWISSCERT
استاندارد - ایزو حلال از SWISSCERT