ظروف آزمایشگاهی نمونه برداری

وسايل شيشه ای بيش از ديگر ملزومات آزمايشگاهی مورد استفاده قرار ميگيرند.جنس اغلب آن ها از بور و سيليكات است.و ميتوانيم آن ها را مستقيما حرارت دهيم و يا در دماهای بسيار پايين نگاه داريم.

اين نوع شيشه ها با نام تجاری پيركس و همينطور زيماكس معروف هستند٬ شيشه ماده پايداريست كه در برابر اكثر مواد شيميايی مقاوم است و با آن ها واكنش نميدهد و برای استفاده صحيح از لوازم شيشه ای ابتدا بايد با نام آن ها نحوه به كارگيری هريك آشنا شويم تا در موقع آزمايش وسيله مناسب انتخاب  و مورد استفاده قرار گيرد.

ظروف حجمی آزمایشگاه به طور کلی به دو کلاس اصلی تقسیم بندی می شوند که شامل کلاس A و B است.

ظروف کلاس A دارای صحت بیشتر و تولرانس کمتر هستند در مقابل ظروف کلاس B دارای صحت کمتر و تولرانس بیشتری می باشند لوازم شیشه ای کلاس A دارای گواهی تایید به ( certificate ) از شرکت سازنده می باشند که معمولا ارجاع به استاندارد های معتبر ASTM یا Din یا ISO دارد.

ظروف نمونه برداری
ظروف نمونه برداری
ظروف نمونه برداری
ظروف نمونه برداری
ظروف نمونه برداری
ظروف نمونه برداری